Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Aktualności

REPowerEU (2022-05-19)

Komisja Europejska przedstawiła plan REPowerEU, będący odpowiedzią na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę.

Istnieje podwójna pilna potrzeba przekształcenia europejskiego systemu energetycznego: zakończenie uzależnienia UE od rosyjskich paliw kopalnych, które są wykorzystywane jako broń gospodarcza i polityczna i kosztują europejskich podatników prawie 100 mld euro rocznie, oraz rozwiązanie kryzysu klimatycznego. Działając jako Unia, Europa może szybciej wycofać się z uzależnienia od rosyjskich paliw kopalnych. 85% Europejczyków uważa, że UE powinna jak najszybciej zmniejszyć swoją zależność od rosyjskiego gazu i ropy, aby wesprzeć Ukrainę. Środki przewidziane w planie REPowerEU mogą zaspokoić te ambicje dzięki oszczędnościom energii, dywersyfikacji dostaw energii oraz przyspieszonemu wprowadzeniu energii odnawialnej, która zastąpi paliwa kopalne w domach, przemyśle i energetyce.

Zielona transformacja wzmocni wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo i działania na rzecz klimatu w Europie i u naszych partnerów. Instrument na rzecz odbudowy i odporności (RRF) jest centralnym elementem planu REPowerEU, wspierającym skoordynowane planowanie i finansowanie infrastruktury transgranicznej i krajowej, a także projektów i reform energetycznych.

Oszczędność energii

Oszczędność energii jest najszybszym i najtańszym sposobem na rozwiązanie obecnego kryzysu energetycznego i obniżenie rachunków. Oszczędzanie energii już teraz pomoże nam przygotować się na potencjalne wyzwania przyszłej zimy. W związku z tym Komisja opublikowała również "Komunikat w sprawie oszczędzania energii w UE", w którym wyszczególniono krótkoterminowe zmiany zachowań, które mogłyby zmniejszyć zapotrzebowanie na gaz i ropę naftową o 5%, oraz zachęcono państwa członkowskie do rozpoczęcia konkretnych kampanii informacyjnych skierowanych do gospodarstw domowych i przemysłu. Państwa członkowskie zachęca się również do stosowania środków podatkowych zachęcających do oszczędzania energii, takich jak obniżone stawki VAT na energooszczędne systemy grzewcze, izolację budynków oraz urządzenia i produkty. Komisja określa również środki awaryjne na wypadek poważnych zakłóceń w dostawach, a także wyda wytyczne dotyczące kryteriów ustalania priorytetów dla odbiorców oraz ułatwi opracowanie skoordynowanego unijnego planu ograniczania popytu.

Dywersyfikacja dostaw i wspieranie naszych międzynarodowych partnerów

Od kilku miesięcy UE współpracuje z partnerami międzynarodowymi w celu dywersyfikacji dostaw i zapewniła sobie rekordowe poziomy importu LNG oraz wyższe dostawy gazu rurociągami. Nowo utworzona unijna platforma energetyczna, wspierana przez regionalne grupy zadaniowe, umożliwi dobrowolne wspólne zakupy gazu, LNG i wodoru poprzez łączenie popytu, optymalizację wykorzystania infrastruktury i koordynację kontaktów z dostawcami. Jako kolejny krok i powtórzenie ambicji programu wspólnych zakupów szczepionek, Komisja rozważy opracowanie "mechanizmu wspólnych zakupów", który będzie negocjował i zawierał umowy na zakup gazu w imieniu uczestniczących państw członkowskich. Komisja rozważy również wprowadzenie środków legislacyjnych, które wymagałyby dywersyfikacji dostaw gazu w miarę upływu czasu przez państwa członkowskie. Platforma umożliwi również wspólne zakupy wodoru pochodzącego ze źródeł odnawialnych.

Przyspieszenie wprowadzania odnawialnych źródeł energii

 Masowe zwiększanie i przyspieszanie wykorzystania energii odnawialnej w produkcji energii, przemyśle, budynkach i transporcie przyspieszy uzyskanie przez nas niezależności, będzie bodźcem do ekologicznej transformacji i z czasem doprowadzi do obniżenia cen. W ramach pakietu Fit for 55 Komisja proponuje zwiększyć zasadniczy cel na rok 2030 w zakresie energii odnawialnej z 40% do 45%.

 

Źródło: Komisja Europejska

wszystkie

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: Monika Kujawska - Marszałek 2022-05-19 08:05:31
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!