Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Studia w UE

Planujesz studia w innym kraju Unii Europejskiej? Z pewnością masz wiele pytań o to jak ubiegać się o przyjęcie na studia, ile czasu trwają studia pozwalające uzyskać stopień naukowy, ile wyniesie czesne? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć na stronie
http://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/fees/index_pl.htm

Coraz więcej młodych Polaków wybiera się za granicę w celu zdobycia wykształcenia w szkołach i na uczelniach zlokalizowanych na terenie całej Unii Europejskiej. Nie ma żadnych ograniczeń co do kształcenia się w państwach członkowskich Unii. Mieszkańcy Wspólnoty mają prawo doskonalić się w danym kraju na takich samych zasadach jak uczniowie i studenci tam mieszkający. Okres studiów, nauki, pracy czy wolontariatu w innym kraju to jeden z podstawowych sposobów zwiększenia szans na zatrudnienie w przyszłości oraz przyczynienia się do osobistego rozwoju.

Edukacja, szkolenia, młodzież na stronie Europa

Wszystko, co powinieneś wiedzieć, jeśli studiujesz lub zamierzasz przebywać jako student w innym kraju UE: jakie są Twoje prawa, jakie formalności administracyjne są konieczne znajdziesz na stronie: http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/student/index_pl.htm?profile=0

Oto porady związane ze stałym pobytem podczas studiów zagranicznych: formalności, związane z pobytem oraz jakie są Twoje prawa.

Europejski Portal Młodzieżowy - Zajrzyj na tę stronę, jeśli myślisz o wyjeździe do innego europejskiego kraju na studia, do pracy lub na wakacje... Chcesz się dowiedzieć, co Europa może Ci zaoferować? Masz pytania? Znajdziesz tu informacje, aktualności i miejsce na dyskusję o wszystkim, co jest istotne dla młodych ludzi w Europie.

Edukacja i badania naukowe

PLOTEUS - portal o możliwościach kształcenia w Europie.
Ploteus ma na celu pomoc studentom, osobom poszukującym pracy, pracownikom, rodzicom, doradcom zawodowym oraz nauczycielom w znalezieniu informacji na temat możliwości kształcenia w Europie.

ERASMUS - unijny program edukacyjny dla uczelni, ich studentów i pracowników.
Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwościudziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej - tu znajdziesz informacje na temat uznawalnosci dyplomów.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - wspiera działania związane z reformą i rozwojem edukacji w Polsce. Do końca 2006 r. swój cel realizowała przede wszystkim poprzez koordynację dwóch programów Unii Europejskiej w Polsce - SOCRATESA II i MŁODZIEŻY. Od 2007 r. zajmuje się realizacją programów: "Uczenie się przez całe życie" i "Młodzież w działaniu".

EUROPASS - Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach EOG oraz krajach kandydujących do UE).

Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr - do głównych zadań BKKK należy koordynowanie międzynarodowych programów z dziedziny kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz innych projektów dotyczących problematyki związanej z edukacją zawodową i rynkiem pracy. Działania prowadzone przez BKKK wspomagają rozwój i poszukiwanie nowych rozwiązań dla polskiego szkolnictwa, służą ocenie potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych oraz wymagań rynku pracy.

Europejski Portal Mobilnych Naukowców to wspólna inicjuatywa Komisji Europejskiej i 34 krajów biorących udział w 7 Programie Ramowym na rzecz badań naukowych

Comenius – jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu); uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego; przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta). http://comenius.org.pl/

Program Leonardo da Vinci ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego. http://leonardo.org.pl/

„Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej. Jest skierowany przede wszystkim do młodych ludzi w wieku 13-30 lat oraz do osób pracujących z młodzieżą, dla których edukacja pozaformalna to wspaniała szansa indywidualnego rozwoju. Program umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Promuje ideę zjednoczonej Europy. http://www.mlodziez.org.pl/

Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie – przez Komisję Europejską i Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu “Młodzież w działaniu”. Eurodesk to informacja o możliwościach w Europie – dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Edukacja, szkolenia, mobilność, fundusze – to główne obszary działalności. http://www.eurodesk.pl/

drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: IntraCOM Katowice 2020-12-16 10:22
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!