Dane kontaktowe

Punkt EUROPE DIRECT
Zielona Góra

ul. Podgórna 7, pokój 143
65-057 Zielona Góra

tel. +48 95 785 11 45
tel. +48 95 785 11 47
tel. +48 881 969 648
tel. +48 664 940 061

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl

Prawa obywateli UE

Obywatel jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej jest jednocześnie obywatelem Unii Europejskiej. Tym samym obywatele Polski są jednocześnie obywatelami Unii Europejskiej.
Uzyskanie obywatelstwa Unii następuje automatycznie w momencie uzyskania obywatelstwa państwa członkowskiego (na przykład Polski), bez konieczności spełniania dodatkowych formalności.

Nie można nabyć obywatelstwa Unii, nie nabywając obywatelstwa jednego z państw członkowskich. Podobnie, nie jest możliwe zrezygnowanie z obywatelstwa Unii Europejskiej bez rezygnacji z obywatelstwa krajowego, państwa który jest członkiem UE.

Dla obywatelstwa Unii Europejskiej nie ma znaczenia, czy dana osoba, poza obywatelstwem jednego z krajów członkowskich Unii, ma też inne obywatelstwo. Istotny jest tylko fakt posiadania obywatelstwa kraju należącego do Unii. Pozostałe państwa członkowskie mają obowiązek uznania tego faktu i nie mogą uzależniać praw wynikających z obywatelstwa UE od spełnienia dodatkowych wymogów, stosowanych w ich krajowych przepisach o obywatelstwie.

Przykładowo, osoba, która uzyska obywatelstwo polskie zgodnie z polskimi przepisami, automatycznie uzyskuje również obywatelstwo unijne, uznawane przez wszystkie pozostałe kraje UE.
Obywatele Unii Europejskiej korzystają z praw ustanowionych przepisami unijnymi. Do najważniejszych praw można zaliczyć:

  • prawo do przemieszczania się i pobytu na terytorium państw Unii Europejskiej,
  • prawo do podejmowania pracy na terytorium Unii Europejskiej,
  • prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej,
  • prawo biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
  • prawo do ochrony dyplomatycznej i konsularnej obywateli Unii Europejskiej
drukujDrukuj poleć znajomemuPoleć znajomemu zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Stronę redagował: IntraCOM Katowice 2020-12-15 14:53
na górę strony wstecz
Dołącz do nas na Facebooku!